Niki de Saint Phalle tanzt Botero

21 x 30 cm │ Tinte und Buntstift auf Papier

21 x 30 cm │ Tinte und Buntstift auf Papier

Kommentar